CV

03.10.2015

 

 

Født:

 

16.12.1959. København. Bor og arbeider i Moss

 

Utdannelse:

 

Einar Granum Tegne og Maleskole 1980 - 1982.

Kunstakademiet i Trondheim 1984 - 1988.

 

Gruppe & Tema:

 

SKIBOLI (NTH) 1987.

"FUGLEKASSER & FUGLEBRETT" F-15. 1991.

KUNSTFESTIVAL Moss Kunstforening. 1992.

"KRUSIFIKS" Fredrikstad Kunstforening. 1993

"MOSAIKK" F-15. 1994.

"LABYRINTH" Trondhjem Kunstforening 1995

"1500 MOSS" 1995

JUBILÆUMS UTSTILLING Norsk Billedhoggerforening 1996

"BARNDOM" Sarpsborg Kunstforening 1997

GALLERI NEBB - X Oslo 1997

”GEN – X” Trondhjem Kunstforening 1999

"NORGESPAKKEN" - Galleri lll 1999

"GRUPPE X" Porsgrunn 1999

NORSK STÅLSKULPTUR FRA 1960-2000 Nils Ås Kunstner verksted Innerøy 2001

"AD LIB" Galleri Trans Art 2001

"TRASS" GRUPPE X GALLERI KUN KUNST 2001

SKULPTUR Aker Brygge 2003

”GRUPPE X” Galleri Henrik Gerner 2003

”UNG 2003” Galleri F 15 2003

”GRUPPE X” Fossekleiva 2004

"ETAP" GRUPPE X, Gran Hotel Vardø 2005

”Skulptur” Spydeberg kunstforening 2006

Prosjektrommets Jubilæumsutstilling Moss utstillingshall 2006

Galleri F15 40 års Jubilæumsutstilling 2006

”BALKE-X” Balke gård Gruppe X 2006

”GRUPPE X” Fossekleiva 2009

”ØSTFOLD NÅ” Moss Kunstforening 2009

”Ta med en venn” ØKS 2011

”GRUPPE X” ”–fra skauen” Galleri v18 2011

TEMA MUNCH ØKS 2013

”NORDØ møter BECK” Galleri MAP 2013

”Sommerutstillingen” ØKS 2014

”DUOMETRI” Buskerud Kunstsenter 2015

Moss Kunstforening 2015

 

 

Landsdels - &

Årsutstillinger:

 

Midtnordiske Kunstdager, Trondheim 19987.

UKS Vårutstilling 1987.

Trøndelagsutstillingen 1988.

Kunstnerforbundets Juniutstilling Oslo 1989.

Desemberutstillingen Trondheim K.F. 1991

Statens Høstutstilling 1988, 91, 92, 93, 97, 02, 13

Østlands Utstillingen 2004, 2012

 

 

Separat:

 

Trondhjem Kunstforening 1990.

"Billed Rom" UKS 1991.

Galleri 12B. Fredrikstad. 1992.

Galleri Nebb - X. Oslo. 1994.

”Vigia” Galleri F 15 1996

"Tension" Vestfold Kunstnersenter Haugar 1999

"Emning" Prosjektrommet Galleri F15 1999

"Fall" Moss Kunstforening 2002

Galleri X Son 2002

Galleri lll Oslo 2002

"Proden" Vardø 2005

”Leave your helmets on” HOF, Moss 2012

 

 

Innkjøp:

 

Norsk Kulturråd 1987, 1991 & 1994.

Østfold fylke 1992.

Trondhjem Kunstforening 1995

Trondheim Kommune 1995

 

 

Utsmykkinger:

 

St. Croix, Fredrikstad. 1994.

Porsnes VG, Halden. 1995.

Bastø 1, Moss - Horten

Rekustad nye skole 1998

Kambo skole 1999

Forsvarets Tele og datasenter Kolsås 2000

Omsorgsboliger Fredrikstad 2002/04

Tiller Eldre og bosenter Trondheim 2002

Mysen barne og ungdomsskole 2003

Papirarbeideren, Ranheim 2007/2008

Sandvika Videregående 2007/2008

Faldene i fredstid/Luftforsvaret Trondheim 2014.

Socialskulptur Stålverksparken Ensjø Oslo 2015/2016

 

 

Stipend:

 

BKH`s akademistipend 1988.

Statens etableringsstipend 1989.

Vederlagsfondet 1990, 92, 93, 98, 03, 04, 06,10 ,12.13&15.

BKH materialstipend 1996

Østfold Fylkeskommune 1997, 2002

Østfold Energi AS hederspris 1997

Norsk Kulturfonds utstillingsstipend 1999

Statens Arbeidsstipend 2000 -2001

Vederlagsfondets Prosjektstøtte 2012

SG arkitekters kunstnerstipend 2013

BKH`s utstillingsstipend ØKS 2014

Utstillingsstipend Buskerud Kunstsenter 2015

 

 

Verv:

 

Styret for ØBK, ØKS & F- 15. 1989-1995. Moss K.F. 1994 -99.

Mølla Kunstskole. 1994 -96. Momentum 1997-2001. NBK Stipendkomite 2001-2002

Jurymedlem Østlandsutstillingen 2009-10. Nord Norsken 2011-12. Styret for Østlandsutstillingen 2012-2014. Den sentrale tildelingskomité for utstillingsstipend 2015-2017.

 

 

Annen virksomhet:

 

Avholdt kurs i bronsestøping. Deltatt i Østfold Fylkeskommunes formidlingsprosjekt overfor skoleverket ”Kjøp en Kunstner” 1990-92. Tilknyttet som faglærer ved kulturskolen i Sarpsborg 1993-96. Utstillingsteknikker Galleri F 15/PunktØ 1996-2006. Konsulent KORO.

Utstillingsarkitekt for ”Pakkhus” Momentum 1998. ”Båtperformanse” for Momentum i forbindelse med formidling av utstillingen 2006. Lærer Mølla Kunstskole 1998-2006. Lærer Granum Kunstfagskole 2006-. Innstillingskomiteen til Erling Stenersens Legat. Deltatt i div lukkede konkurranser, sist i ”Ultra Marin”2010, ”Branntårnet”2013 begge Kristiansand.

 

 

 

C. V: JAN-ERIK BECK KROSSERN 8 N-1513 MOSS TLF 0047 69271297 / 90 088 925.

lund-bec@online.no GRUPPE-X. no

 

 

Jan-Erik L. Beck

 

Krossern 8

1513 Moss

 

+4790088925

 

lund-bec@online.no