Carriers

1 Ideen om frihet;

Kravene bar i sin tid vann, pumpet opp fra undergrunnen i en mengde store vanntanker. Dette gav bryggeriet handlingsrom og uavhengighet av en ellers upålitelig vanntilførsel. Plenen og hagen foran gården Alby i sørøst er en tilsvarende konstruksjon. Spadd opp til niveau og planert til å gi en visuell opplevelse av nærhet til havet. Steingjerdet mot jordene i sørøst bærer en vannlinje, fjorden. For stedets elite sto havet for kommunikasjon og muligheter. Land var til for å hanskes med for å si det enkelt.

2 Ideen om ikke handling;

Som en cadeau til fjorårets store kunstsnakkis,” The two years untouched garden”, ønsker vi å formidle to ting, Ett; å gjøre minimale inngrep, sett i forhold til det å ”plage miljøet med nye produksjoner. To; å la gresset få gro i de fysisk avgrensede rommene i ringene/kravene i utstilings forløpet.

3 Ideen om å knytte to steder/to kvaliteter;

Galleri F 15 har i manges øyne en spesiell plass i forhold til byen og distriktet Moss og det er ikke en overdrivelse. Det som i den siste tiden har virket forstemmende er at dette forholdet tilsynelatende er av en slik karakter at lokaliteten helst ser det forbli noe det ikke er og aldri har vert; en introvert kringlepaviljong. Ikke noe galt idet i seg selv, men dette ønsket gir gjenklang i folkedypets valgte menn og kvinner. Disse ringene er til dem!

Ett Galleri F 15 uten noen utadrettet ekspanderende virksomhet (les gjerne f. eks Momentum) er ett tilbakeskritt til noe som aldri har vert. Vi retter søkelyset på forbindelsen mellom Alby og Kunsthallen med dette prosjekt. Aksen av ringene i hagen peker direkte mot Kunsthallen. Kravene flyttes tilbake til katakombene ved Kunsthallen ved utstillingsslutt.

 

 

Katakombene

Katakombene ved Kunsthallen

Carriers

Hagen ved Galleri F 15

Carriers
Carriers

Jan-Erik L. Beck

 

Krossern 8

1513 Moss

 

+4790088925

 

lund-bec@online.no