Suture

SUTURE

Prosjektbeskrivelse

Suture betyr søm og henviser både anatomisk og medisinsk til en sammensying av vev/flater. I min praksis en arbeidstittel, som dreier seg om prosessen med å tilpasse verk, rom og ide. Des foruten henspeiler Suture på min gjentatte bruk av plisseer i installasjonen.

Utstillingen jeg søker støtte til, består av nye og eldre verk, som jeg har valgt at ”sy sammen” til en installasjon, hvor siktelinjer, repeterte former og materialitet er den visuelle grunnstruktur. Utformningen i skissen er spesielt tenkt tilpasset 2. etg i ØKS.

 

Tematikken er ”forløp” beskrevet konkret og brukt i overført betydning, hvor relasjoner mennesker imellom beskrives på ulike måter. Her inngår billedgjøring av strategi, forhold mellom vilje, evne og konsekvens og sist, men ikke minst tap av perspektiv. Jeg hevder ikke at logikken hersker her, men baserer meg på bruk av fornemmelse underveis og idet endelige uttrykket.

 

 

Verk i installasjonen:

 

”point of view”; stige i tre lent mot vegg. Trinnene brukket og skyggebilde malt av på vegg og gulv i hel tilstand. Siktelinjer mot ”slutt” og ”duo” fra trinn x i den ødelagte stigen. Tapet av perspektivet mot ”duo”og ”slutt” er ett sentralt tema i den narrative lesingen av dette verk.

 

”slutt” projeksjon av tekst på folie belyst fra siktepunkt x på stigen gjennom tom taleboble montert ut fra vegg. Skyggeprojeksjon avmales på veggen. Boblen vil fremstå tom utfra veggen, hvor avmalingen av ”slutt” vil dominere.

 

”8 minutter” brennglass, filt og rigg i metaller montert mot fondvindu th. (8 minutter er ca den tiden det tar solens stråler å nå jorden.) Den relaterer seg hovedsakelig mot ”sometimes, always, never”. Ved sol vil brennglasset svi hull i filten og lukt vil sprede seg i rommet.

”duo” ca 400 m gummi bånd montert på gulv med to bånd gående opp på mot visuell forbindelse/sett fra ”point of view” trinn x mot endepunkter på hvert sitt ”fødselshorn” i henholdsvis jern og kobber montert ut fra vegg. Tanken her er å danne en tegning, hvor mantraet er to livsløp med møter og skiller.

 

”sometimes, always, never” dusjforheng med tekst. Kritikk av en strategi som forfekter beskyttelse, men som i sin konsekvens betyr isolasjon og utestengning. Spiller konseptuelt ping pong med ”8 minutter”

 

”hjerte” objekt i gummi. Det må bare være med.

 

”ni” div objekter i stål og gummi. Monteres på ”metaplater” i betong på gulv. Variasjon over møtet mellom stige metaforen og nøstet av gummibånd. I de forskjellige versjonene underbygges og undergraves den positive forstillingen om progresjon, akkumulering etc.

 

Oversiktsfoto NI BAR S.A.N HJERTE og DUO

 

klikk på bildet for mer info mac/pc

SLUTT

 

klikk på bildet for mer info mac/pc

S.A.N NI DUO og BAR

 

klikk på bildet for mer info mac/pc

8 minutter

8 MINUTTER

 

klikk på bildet for mer info mac/pc

BAR

BAR

 

klikk på bildet for mer info mac/pc

Jan-Erik L. Beck

 

Krossern 8

1513 Moss

 

+4790088925

 

lund-bec@online.no